Czym jest outplacement?

Czym jest outplacement?

outplacement

Zwolnienie z pracy to dla pracownika duży stres i niepewność co do przyszłości. W końcu musi on zacząć szukać nowego zatrudnienia i przebyć kolejny stresujący proces rekrutacyjny. Jednak wcale nie musi tak być. Coraz częściej pracodawcy decydują się na outplacement, czyli pomoc dla zwalnianych pracowników w odnalezieniu się na rynku pracy. Na czym polega ta praktyka? Kto może z niej skorzystać? Jakie ma zalety? Jaka jest jej historia? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Outplacement – co to takiego?

Lęk przed utratą pracy bywa uzasadniony – konkurencja na rynku pracy jest duża, a wiele osób ma także na utrzymaniu rodzinę lub zobowiązania finansowe. Niestety czasami redukcja zatrudnienia w firmie jest niemożliwa do uniknięcia. W takich sytuacjach wiele firm stosuje właśnie outplacement, znany także jako system łagodnych zwolnień lub zwolnienia monitorowane. Jest to opracowywany przez firmę lub podmioty zewnętrzne program, który ma zniwelować negatywne skutki utraty zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Może on dotyczyć zarówno osób, które właśnie dowiedziały się o zakończeniu współpracy, zagrożonych stratą stanowiska jak i tych, które już opuściły firmę.

Co ciekawe, outplacement jest w Polsce w pewien sposób umocowany prawnie. W treści Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy możemy przeczytać:

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub właściwym ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności:
1. pośrednictwa pracy;
2. poradnictwa zawodowego;
3. szkoleń.

Rodzaje outplacementu

Chociaż coraz częściej rezygnuje się ze ścisłego podziału na różne rodzaje outplacementu, ma on nadal zastosowanie, dlatego warto znać główne różnice między tymi działaniami:

 • outplacement indywidualny – stosowany przy pojedynczych zwolnieniach, pracowników można wtedy potraktować w bardziej spersonalizowany sposób. Zwykle stosowany jest wobec wieloletnich pracowników na wyższych stanowiskach – w tym kierowniczych.
 • outplacement grupowy – używany powszechnie w sytuacji zwolnień grupowych, zatem zwykle pozbawiony indywidualnego podejścia, gdyż wymagałoby to poświęcenia ogromnych nakładów finansowych i czasu.

Co obejmuje outplacement?

Pomoc zwalnianym pracownikom może przybierać różnorodne formy i najczęściej są one stosowane równolegle. Oto niektóre z tych form pomocy:

 • szeroko rozumiane doradztwo zawodowe, także ukierunkowane na rozwój osobisty,
 • nauka prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • nauka pisania listu motywacyjnego i CV,
 • nauka autoprezentacji,
 • szkolenia obejmujące budowanie relacji zawodowych,
 • szkolenia obejmujące zakładanie własnej działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Dla utrzymania płynności finansowej firmy restrukturyzacje i tym samym zwolnienia bywają nieuniknione. Outplacement to w takiej sytuacji ważne narzędzie, które wspiera nie tylko pracowników, ale i samą firmę.

Dla pracowników jest to z pewnością ogromna pomoc w tym trudnym czasie i pozwala im płynniej przejść na nowe stanowisko pracy lub całkowicie się przebranżowić. Rynek pracy w przypadku wieloletnich pracowników mógł się przecież zmienić w trakcie ich zatrudnienia. Odnalezienie się takich osób na rynku pracy jest o wiele łatwiejsze dzięki outplacementowi.

Firmy w trakcie restrukturyzacji i grupowych zwolnień także dużo zyskują na outplacemencie. Przede wszystkim utrzymują one dobry wizerunek – tak wśród zwolnionych pracowników, jak i tych obecnych. Zwolnienia grupowe wywołują też niepokoje wśród pracowników każdej firmy, lecz outplacement jest w stanie łagodzić te napięcia i utrzymać morale zespołu na dobrym poziomie.

Skąd się wziął outplacement?

Historia outplacementu jest dłuższa, niż mogłoby się wydawać i sięga wczesnych lat powojennych. Pierwsze programy tego rodzaju, funkcjonujące jeszcze pod innymi nazwami, kierowano do amerykańskich weteranów powracających z frontów II wojny światowej. Celem reintegracji społecznej i zawodowej proponowano im program, w którym analizowano ich osiągnięcia na polu wojskowym, które po dostosowaniu do rynku pracy mogły przydać się w uzyskaniu zatrudnienia.

Już w tamtych czasach stosowano metody używane w outplacemencie do dzisiaj: pisanie CV, nauka autoprezentacji i prowadzenia rozmów o pracę. Wprowadzony na większą, komercyjną skalę od lat 60. outplacement dowiódł swojej skuteczności, gdy pozwolił pracownikom wielu firm znaleźć nowe zatrudnienie. Pierwotne założenia outplacementu, po pewnych zabiegach przystosowujących je do współczesnych realiów, są z powodzeniem stosowane do dzisiaj.

Skuteczna agencja pracy – gdy doskwierają braki kadrowe

Zdarza się, że okresy kryzysu, zmniejszonych obrotów lub inne nieprzewidziane okoliczności zmuszają do restrukturyzacji firmy i w efekcie także zwolnień grupowych (często jednocześnie prowadząc programy outplacementu). Jednak nierzadko koniunktura zmienia się dynamicznie i po okresie spadkowym następuje wzrost zamówień czy produkcji. W takiej sytuacji może okazać się nagle, że firma ma spore braki kadrowe, które trzeba szybko uzupełnić. Gdzie najlepiej w takiej sytuacji szukać odpowiednich pracowników?

Agencja pracy tymczasowej w Poznaniu Interim Job zajmuje się outsourcingiem pracowników z wielu krajów świata, z dopasowaniem umiejętności i innych cech przydatnych przedsiębiorcom. Pracownicy z zagranicy coraz chętniej szukają zatrudnienia w Polsce i jest to świetna okazja, by szybko uzupełnić braki kadrowe. Pracownicy z Azji, a także bliższych nam krajów, takich jak Ukraina, często wykazują się dużą motywacją i efektywnością pracy, zatem warto rozważyć skorzystanie z ich usług.

Interim Job organizuje wszelkie kwestie logistyczne takie jak kwaterunek i dojazd do pracy, a dodatkowo przydziela dwujęzycznego koordynatora, który pozwala na szybkie wdrożenie nowych pracowników. To świetna opcja, gdy w przedsiębiorstwie potrzebnych jest wielu nowych, jednocześnie mających już doświadczenie zawodowe pracowników.

FAQ:

 1. Jak można skorzystać z programu outplacementu?

  Wiele firm specjalizuje się w świadczeniu usług outplacementu i takie programy są zazwyczaj finansowane przez pracodawców. Istnieją jednakże programy outplacementu, które są finansowane w ramach programów unijnych.
 2. Od czego zależy cena programu outplacementu?

  W dużej mierze koszty outplacementu zależą od stanowiska, jakiego będzie dotyczyć ta usługa. Dla osoby pracującej na stanowiskach produkcyjnych lub takich wymagających niskich kwalifikacji koszty będą zdecydowanie niższe niż w przypadku stanowisk kierowniczych i menadżerskich.
 3. Czy warto inwestować w programy outplacementowe?

  Mimo tego, że outplacement może wydawać się kosztownym i czasochłonnym przedsięwzięciem, to zdecydowanie warto rozważyć taką inwestycję, gdyż w bardzo pozytywny sposób wpływa ona na postrzeganie firmy – zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz.
Interim Job

Szukasz pracowników tymczasowych dla swojej firmy? Chcesz, aby leasing przebiegł sprawnie, legalnie oraz aby efekty były satysfakcjonujące?

Skontaktuj się z nami!

+ 48 668 405 292                                                     

wojciech.hala@interimjob.pl